Aanmeldformulier testpanel Scala Europe

testpanel

Velden met een * zijn verplicht

Voornaam & achternaam

Uw leeftijd*

E-mail*

Telefoonnummer*

Straatnaam + huisnummer*

Postcode

Plaatsnaam

Welke situatie is bij u van toepassing*

 Ik werk Ik studeer Beide Geen van beide


Vertel in maximaal 10 zinnen wie u bent en waarom u geschikt bent voor ons testpanel.*

Heeft u eerder iets bij Scala gekocht?*

 Ja Nee Niet zeker


Draagt u wel eens shapewear?*

 Ja, regelmatig Ja, af en toe Nee


Draagt u wel eens panty’s?*

 Ja, regelmatig Ja, af en toe Nee


Zou u centimeters in omvang willen verliezen?*

 Ja, heel graag Ja, op bepaalde plekken Nee


Welk product (type) zou u het liefst willen testen?*

 Shapwear Panty's Sportkleding Afslankkleding *Bij het verzenden van dit formulier ga ik akkoord met onderstaande voorwaarden:


Voorwaarden deelname Test Scala

Door u aan te melden als deelnemer aan ‘Testpanel Scala’ verklaart u dat u akkoord gaat met de volgende deelnemersvoorwaarden.

1. U bent ouder dan 21 jaar en geeft zich op voor deelname aan Testpanel Scala als consument, en niet in het kader van bedrijfsvoering of anderszins met een zakelijk/commercieel oogmerk.

2. De inschrijving is vrijwillig en het verplicht Scalaeurope.nl niet om u direct te selecteren als tester. De inschrijving geeft u dus geen recht om ook daadwerkelijk deel te nemen aan het testen van de producten. Scalaeurope.nl heeft het recht om de inschrijving te weigeren, om welke reden dan ook.

3. Wanneer er de mogelijkheid is om deel te nemen aan het testen van één van de producten, zal Scalaeurope.nl u daarvoor benaderen met instructies per e-mail en/of telefonisch.

4. U zult alle instructies van Scalaeurope.nl naleven waaronder het zorgvuldig behandelen van het aan u toe te zenden testproduct en het volledig en waarheidsgetrouw invullen van de bij test behorende vragenlijst binnen de daarbij gestelde termijn.

5. Scalaeurope.nl is u geen enige (financiële) vergoeding of andere tegemoetkoming verschuldigd voor de door u uitgevoerde testhandelingen of voor kosten die u in het kader daarvan hebt gemaakt.

6. Scalaeurope.nl is gerechtig om alle teksten en/of beoordelingen die u invult op de vragenlijst of anderszins ter beschikking stelt van Scalaeurope.nl te publiceren, al dan niet door middel van derden, en op elke andere manier te gebruiken, zowel commercieel als redactioneel, in de breedste zin van het woord.

7. Scalaeurope.nl is niet verplicht om de door u ingevulde vragenlijsten of verstrekte beoordelingen te publiceren of anderszins openbaar te maken, bijvoorbeeld als het naar oordeel van Scalaeurope.nl niet bruikbaar is.

8. Door u aan te melden als deelnemer en/of deel te nemen aan concrete testen, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand.

9. Het deelnemen aan Scalaeurope.nl en aan concrete testen gebeurt geheel voor eigen rekening en risico. Scalaeurope.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit deelname aan Scalaeurope.nl en/of uit het uitvoeren van concrete testen.

10. Het is niet toegestaan om de toegezonden testproducten door te verkopen aan derden.

Neem alvast een kijkje in de collectie